اخبار و رویدادها

در این قسمت شما را از تازه‌ترین اخبار و رویدادهای حسابداری، مالیاتی و اقتصادی و مطلع می‌کنیم.
دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی
دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل جدید بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و

ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮش اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ۹۸
ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮش اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ۹۸

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮش اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ۹۸ در راﺳﺘﺎی اﺻﻼﺣﻴﻪ

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده نوبت زمستان ۹۸
آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده نوبت زمستان ۹۸

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۳۱ اردیبهشت ماه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش

تسهیل فرایند صدور شماره اقتصادی برای فعالان اقتصادی
تسهیل فرایند صدور شماره اقتصادی برای فعالان اقتصادی

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور، از حذف مرحله راستی آزمایی در فرایند ثبت نام فعالان

برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی
برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی

ممعاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خبرداد: برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی به دفاتر

تمدید ۲ ماهه تکالیف مالیاتی مودیان در سال ۹۹
تمدید ۲ ماهه تکالیف مالیاتی مودیان در سال ۹۹

معاون سازمان امور مالیاتی از تمدید ۲ ماهه تکالیف مالیاتی مودیان در سال ۹۹ توسط شورای عالی هماهنگی

آیا درباره خدمات ما سوالی دارید؟

اگر پاسخ آن در وب‌سایت ما موجود نیست، از پرسش آن مضایقه نکنید، با کمال میل پاسخ خواهیم داد.