فرآیند خدمات حسابدار آنلاین

شرح مختصری از خدمات
حسابدار آنلاین ایده‌ای مبتنی بر دانش و فناوری روز، درصدد گسترش خدمات در حوزه مالی است. به عبارتی با ارائه کلیه خدمات بر بستر فضای مجازی مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند در هر ساعت از روز پیگیر حوزه مالی مجموعه مرتبط خود باشند. به این منظور متقاضیان پس از ایجاد حساب کاربری در وبسایت ما و مشخص کردن خدمات درخواستی و عقد قرارداد، با دریافت دستورالعمل‌های مربوطه متناسب با مفاد قرارداد، می‌بایست تصویر اسناد و مدارک مثبته مالی مربوط به هر حوزه از فعالیت خود را از این طریق برای ما ارسال کنند و پس از صرف کوتاه‌ترین زمان ممکن کارشناسان و متخصصان ما، به تهیه خواسته‌های ایشان خواهند پرداخت و نتیجه را نیز از همین طریق برای ایشان ارسال خواهند کرد. بدیهی است چنین وضعیتی برای رویدادهای مهم و ضروری مالی اعم از تنظیم اظهارنامه‌ها و لوایح مالیاتی، صورت‌های مالی اساسی مطابق با استانداردهای حسابداری و … با صرف کمترین وقت و منابع مالی برای مدیران مقرون به صرفه خواهد بود.

گام به گام انجام فرآیند خدمات حسابدار آنلاین

 • گام اول

  نیاز سنجی و شناخت مشتری

  پس از ثبت درخواست مشتری مبنی بر دریافت خدمات حسابدار آنلاین، به منظور شناخت واحد شغلی و بررسی شرح خدمات درخواستی مشتری در صورت لزوم و پس از هماهنگی‌های لازم یک جلسه حضوری و بصورت رایگان در محل مشتری برگزار می‌شود. (ویژه مشتریان تهرانی)

 • گام دوم

  اعلام هزینه و عقد قرارداد

  پس از بررسی واحد شغلی متقاضی و با توجه به نوع فعالیت، حجم فعالیت و سایر آیتم‌های دیگر، هزینه برآوردی بر اساس نوع خدمات، مدت زمان لازم برای انجام و ... بصورت قرارداد برای مشتری ارسال می‌شود که پس از پذیرش و تایید مفاد آن به امضاء طرفین می‌رسد.

 • گام سوم

  تخصیص پنل کاربری

  پس از عقد قرارداد حساب کاربری متقاضی در وب سایت رازبان ایجاد و در صورت وجود ارتقاء یافته و دسترسی‌های لازم به همراه دستور العمل اختصاصی اجرایی آن که متناسب با مفاد قرارداد تنظیم شده است در اختیار ایشان قرار داده می‌شود.

 • گام چهارم

  ثبت اطلاعات

  اسناد مثبته حاصل از فعالیت واحد شغلی متقاضی که در طول مدت قرارداد برای حسابدار آنلاین ارسال می‌شود پس از بررسی و ... طبق مفاد قرارداد در سیستم ثبت شده و گزارشات لازم حسب ضرورت و تقاضای مشتری در اختیار ایشان قرار داده می‌شود.

 • گام پنجم

  کنترل اطلاعات و گزارشات ادواری

  در حین انجام موضوع قرارداد و در صورت لزوم در فواصل زمانی معین بصورت دوره‌ای به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد ارسالی و ثبت حسابداری مرتبط و یا ارائه گزارش‌های ادواری و ... طبق مفاد قرارداد جلساتی با حضور متقاضی برگزار می‌شود.

 • گام ششم

  تحویل نهایی

  در پایان مدت قرارداد و در خاتمه همکاری پس از کنترل نهایی داده‌ها و تطبیق آن با مستندات ارسالی توسط کارشناسان رازبان حساب مجددا به منظور تایید برای متقاضی ارسال می‌شود که پس از تایید ایشان و پس از تسویه کامل پروژه نهایی شده و تحویل می‌شود.

در مورد خدمات حسابدار آنلاین، سوال یا ابهامی دارید؟

اگر پاسخ آن در وب‌سایت ما موجود نیست، از پرسش آن مضایقه نکنید، با کمال میل پاسخ خواهیم داد.